අගුලුදැමූ අතරතුර දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගත් සිනමා නිළිය

Thursday, May 14, 2020 0 Comments

අගුලු දැමීමේ කාලසීමාව තුළ ඇතැමුන් අර්ථවත් ලෙස තමන්ගේ ජීවන රටාවන් වෙනස් කරගෙන තිබේ. මේ අතරතුර නිළියක වන නිධි අගර්වාල්ද නව භාෂාවක් ඉගෙන ගනිමින් සිටින බවට බොහෝ ප්‍රචාරයන් පලවිය.

නිළි නිධි අගර්වාල් දෙමළ සිනමා කර්මාන්තයට ප්‍රවිශ්ට වීමට සූදානම්ව සිටී. ඊට පිටිවහලක් ලෙස ඇය මෙසේ ඉගෙනගන්නේ දමිළ භාෂාවයි.  ට්විටර් සටහනක් මගින් නිධි අගර්වාල් 
  Read More>>