පොලිස් නිල හැඳුනුම්පත පෙන්වා ඇඳිරියේ කුඩු විකුණූ කොස්තාපල් දැලේ

Wednesday, May 20, 2020 0 Comments

පොලිස් නිල ලාංඡනය සහිත ක්‍රීඩා ඇඳුමකින් සැරසී නිල හැඳුනුම්පත පෙන්වමින් ඇඳිරි නීතිය පැවති කාලය පුරාම මීරිගම පල්ලෙවෙල හා වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ මත්කුඩු ජාවාරමේ යෙඳුණු බව කියන පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු පෙරේදා (18) මත්කුඩු පැකට් සමග අත්අඩංගුවට ගත් බව පල්ලෙවෙල පොලිසිය කියයි.

  Read More>>