අගුලු දැමූ අතරේ 'ලොකු වුණාම වෙන්නෙ කවුද?' ගීය නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය වේ

Tuesday, May 12, 2020 0 CommentsSome say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News