අගුලුදැම්මත් කොණ්ඩෙ කපන්න ප්‍රශ්නයක් නැති වර්චුවල් බාර්බර් ෂොප්

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

ලොව පුරා අගුලු දැමීම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ ජනතාවට තමන්ගේ හිසකෙස් කැපීම සඳහා බාබර් සාප්පු ආදිය වෙත ගමන් කිරීමට අපහසු වී තිබේ. එනමුත් තාක්ෂණික ව්‍යවසායකයෙකු විසින් වෘත්තීය බාබර්වරුන් සමඟ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News