ඇමතිවරුන්ට වාහන හා ඉන්ධන ලබාදීම ගැන වාර්තා බොරුලු

Friday, May 08, 2020 0 Comments


මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අයට ලබාදෙන දීමනා කිහිපයක් ගැන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News