මැයි මාසේ වැටුප් රජයට ගෙවන පෝරමය බොරුවක්

Friday, May 08, 2020 0 Comments

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පැතිරෙන ආරංචියක් ලෙස රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ගේ මැයි මාසේ වැටුප හෝ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News