වනජීවී ඡායාරූප වලට ප්‍රිය කරන මලවිකා

Wednesday, May 20, 2020 0 Comments


දකුණු ඉන්දීය නිළියක වන මලවිකා මොහානන් වනජීවී ඡායාරූපකරණය කෙරෙහි ඇයට ඇති ඇල්ම පිළිබඳව අදහස් දක්වා ඇත. මලයාලම් සහ කන්නඩා චිත්‍රපට මාලාවකට පසු ඇය මජිඩ් මජිඩිගේ චිත්‍රපටය වන "බියොන්ඩ් ද ක්ලවුඩ්ස්"  (Beyond the Clouds) (2017) චිත්‍රපටයේ රඟපෑම වෙනුවෙන් පැසසුමට ලක්විය.
  Read More>>