බඩේ අමාරුවක් කියා රෝහලට එක්ක ආ සිසුවිය දරුවෙකු බිහිකරලා

Wednesday, May 20, 2020 0 Comments

මාතලේ රෝහල් පොලිසිය මගින් අලවතුගොඩ පොලිසියට ලැබුණු පණිවිඩයක් අනුව පොලිසිය පරික්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ. මෙම 13 හැවිරිදි පාසල් සිසුවිය පසුගිය 15 වැනිදා මාතලේ මූලික රෝහලට ඇතුළත් කරනු ලැබ ඇත්තේ තදබල උදරයේ අමාරුවක් හේතුවෙනි.

  Read More>>