කොරෝනා අමතක කර දේශපාලනය කතා කරනවා - මහින්දගෙන් ලිපියක්

Sunday, May 03, 2020 0 Comments


අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ අද දින යොමු කළ 'කොරෝනා අමතක කර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News