මාරවිල දේව මෙහෙයක් පැවැත් වූ දේවගැතිවරයෙකුට නීතිමය පියවර

Saturday, May 16, 2020 0 Comments

මාරවිල නගරයේදී පිරිසක් රැස් කර දේව මෙහෙයක් පැවැත්වු දේව ගැතිවරයකුට එරෙහිව නිරෝධායන පනත අනුව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කරන බව මහවැව මහජන බි.එම් .වජිර නිලන්ත මහතා පැවසුවා.
අදාල දේව මෙහෙය අද ( 16) දින දහවල් පවත්වමින් තිබියදී මාරවිල පොලීසිය හා මහවැව මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්
  Read More>>