ශ්‍රී ලංකාව කොරෝනා වෛරස් සමාජ ව්‍යාප්ති මට්ටම එළිපත්තේ - එම්ආර්අයි අධ්‍යක්ෂ

Wednesday, May 06, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාව කොරෝනා වෛරස් සමාජ ව්‍යාප්ති මට්ටමක එළිපත්තේ සිටින බව බොරැල්ල වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා අද (06) උදෑසන පෞද්ගලික රූපවාහිනී නාලිකාවක වැඩසටහනක් හා සම්බන්ධ වෙමින් පවසා තිබේ.
ඔහු ඒ ගැන කියා සිටියේ
  Read More>>