නාවික හමුදාව කොරෝනා මෙහෙයුම නැවතූ බවට පළවන පුවත් අසත්‍යයි

Wednesday, May 06, 2020 0 Comments

කොරෝනා මර්ධන මෙහෙයුම් වලින් නාවික හමුදාව තාවකාලික ලෙස ඉවත් වී ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය ජාල සහ පුවත් වෙබ් අඩවි කිහිපයක පළ කර ඇති තොරතුරු අසත්‍ය බව නාවික හමුදාව පවසනවා.

  Read More>>