සල්ලි අමාරු විදෙස්ගත ලාංකිකයින්ට රජයේ වැටුප් ගෙවන බවට ලිපියක්

Thursday, May 14, 2020 0 Comments

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ ලිපි ශීර්ෂය භාවිත කරමින් සමාජ ජාල ඔස්සේ බෙදාහැර ඇති ව්‍යාජ ලිපියක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙයි.
ලෝකයේ පැතිරී යන වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන්
  Read More>>