හැරී පොටර් කතුවරියට කොරෝනා හැදී හොඳවූ පසු ඇය කරපු දේ

Saturday, May 09, 2020 0 Comments


හැරී පොටර්හි කතුවරිය වන ජේ. කේ. රෝව්ලිං මහත්මිය පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ මුලදී කොරෝනා රෝගය වැළඳී සුවය ලැබුවාය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News