මෙල්බන් නුවර තවත් ලිහිල් කරයි

Monday, May 11, 2020 0 Comments


ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් වැඩි පිරිසක් වාසය කරන මෙල්බන් නුවර අයත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය කොරෝනා වසංගතය හමුවේ අගුලු දැමීම් අවම කරමින් 
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News