හුදකලා කර තිබු අවසන් තැන් දෙක සුදුවැල්ල හා බණ්ඩාරනායක මාවත විවෘත කෙරේ

Friday, May 15, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වීමෙන් පසු හුදෙකලා ප්‍රදේශ ලෙසට නම් කළ කොළඹ 12, ශ්‍රීමත් බණ්ඩාරනායක මාවත සහ ජා-ඇල,සුදුවැල්ල ප්‍රදේශ යලි විවෘත කිරීමට පියවර ගත් බව යුද හමුදාපති ලුතිනන්
  Read More>>