සති 2 ක් යනතුරු පොදු ප්‍රවාහනය අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා විතරක් දෙන්න - වෛද්‍ය ජාසිංහ

Sunday, May 10, 2020 0 Comments

හෙට (11) සිට තවත් සති දෙකක් යන තෙක් සාමාන්‍ය මගීන් ප්‍රවාහනයට පොදු ප්‍රවාහනය යොදා නොගන්නැයි සෞඛ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මගි ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News