කොළඹ හෝටල් සහ රෙස්ටුරන්ට් විවෘත කරන්න හෙට(26) සිට අවසර

Monday, May 25, 2020 0 Comments

සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමත හා ලියාපදිංචි කොළඹ හෝටල් හා රෙස්ටුරන්ට් සඳහා හෙට සිට සිය සේවා පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමිවන බව කොළඹ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි
  Read More>>