ශ්‍රී ලංකාව මුහුණු ආවරණ මිලියන 200ක් ඇමෙරිකාවට අපනයනය කරයි

Thursday, May 14, 2020 0 Comments


බ්‍රැන්ඩික්ස් සමාගම අපනයනය සඳහා නිෂ්පාදනය කළ මුහුණු ආවරණ මිලියන 200 ක් වූ ප්‍රථම තොගය
ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිනී ඇලේනා බී. ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය වෙත
සංඛේත්මකව අද (14දා) භාර දුන්නේය.

  Read More>>