ඇඳිරිය අතරේ කිරුළපන සුපර් මාර්කට් වෙළෙදසලක් එකම හොරා 15 වරක් කොල්ල කාලා

Wednesday, May 20, 2020 0 Comments

ඇඳිරී නීතිය පැවැති පසුගිය මාස දෙකක කාලය තුළදී  සුපිරී වෙළඳ සංකීර්ණයක පිහිටි තොග භාණ්ඩ අලෙවි මධ්‍යස්ථානයකින් අවස්ථා පහළොවකදී රුපියල් ලක්ෂ දහයකට ආසන්න භාණ්ඩ සොරාගත් පුද්ගලයන්
  Read More>>