රණවිරු අනුස්මරණ දිනය වෙනුවෙන් හමුදාවේ 14,617 කට උසස්වීම්

Monday, May 18, 2020 0 Comments

ජාතික රණවිරු අනුස්මරණ දිනයට සමගාමීව සන්නද්ධ හමුදා සේනාධිනායක අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පිහිටි ජාතික රණවිරු ස්මාරකය අභියසදී අඟහරුවාදා (19) දින
  Read More>>