තත්ත්වය හොඳ නම් 11 වෙනිදා ඇඳිරි නීතියත් ඉවත් කරනවා - බන්දුල

Thursday, May 07, 2020 0 Comments

ඉදිරි දිනවල රට නරක අතට පත් නොවුණහොත් 11 වැනි සඳුදා සිට ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරන බව සම කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක , ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ (6) ප්‍රකාශ කළේය.

  Read More>>