අධිකරණ කටයුතු 11 සඳුදා සිට කොටස් වශයෙන් ඇරඹේ

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

ලබන 11 වන සදුදා සිට අදියර කිහිපයක් ඔස්සේ මේ දක්වා නවතා තිබූ අධිකරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුවී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News