ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු කටයුතු ලබන 11 වනදා සිට යළි ඇරඹෙයි

Monday, May 04, 2020 0 Comments

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු කටයුතු ලබන 11 වනදා සිට යළි ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
අලුත්කඩේ සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීම සැළකිල්ලට ගෙනයි
  Read More>>