කලකට පසු අංක 1 , 2 අද කොළඹ එළියට ඇවිත්

Monday, May 04, 2020 0 Comments

මාස එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් එකදිගට ඇඳිරි නීතිය පැවතිම නිසා ගෙවල් වල සිරවී සිටි කොළඹ ගම්පහ කළුතර හා පුත්තලම ජනතාව අතරින්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News