කුරුණෑගල රෝහලේ හදිසි ගින්නට හේතුව T.C.L. බාල්දි

Sunday, April 05, 2020 0 Comments


 අද (05) උදෑසන 11.15 ට පමණ කුරුණෑගල රෝහලේ ඖෂධ ගබඩාවේ හදිසි ගින්නක් හට ගැනීමෙන් පසු කුරුණෑගල පොලිසිය හා කුරුණෑගල නගර සභා ගිනි නිවන ඒකකයේ නිලධාරීන්, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් සහ යුධ හමුදා
  Read More>>