නාගොඩ රෝහලේදී උපත ලැබූ දරුවාට කොරෝනා ආසාදනය වී නෑලු

Sunday, April 05, 2020 0 Comments

කොරෝනා අසාදිත මවක් කළුතර මහ රෝහලේදී ප්‍රසූත කළ දරුවාට කොරෝනා අසාදනයවී නොමැති බව
  Read More>>