කොරෝනා කාලේ පාළුව මකන්න සමාජ මාධ්‍යයට ආ Pillow Challenge

Thursday, April 16, 2020 0 Comments

ව කොරෝනා වෛරසය නිසා මිනිස්සුන්ට නිවෙස් තුළට වී සිටීමට බොහෝ රජයන් මේ වන විට නිවේදනය කර තිබේ. මේ සමගම සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ විවිධ අභියෝගයන් ඉදිරිපත් කරමින් විනෝද වීමට ඇතැමුන් කටයුතු කරන බව පෙනෙන්නට ඇත. නිවෙස්වලට වී සිටින ජනතාවගේ අලස බව අඩු කිරීමේ අරමුණින්
  Read More>>