බලන්න සෙනග එන් නෑ - සතුන්ට කන්න නෑ - එංගලන්තයේ සත්තු වත්තකට අත්වුණ ඉරණම

Monday, April 27, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසයත් සමග සමස්ත ලෝකයම විශාල ආර්ථික පසුබෑමකට ලක්ව තිබේ. මිනිසුන්ට පමණක් නොව සතුන්ට ද මෙය දැඩි සේ බලපා තිබෙනු අපට දක්නට ඇත. මෙවන් වාතාවරණයක් තුළ සත්ත්ව උද්‍යාන වල ජීවත්වන සත්වයින්ට ආහාර ලබාදීමේ මහත් ගැටලුවක් ලොවපුරා සත්ත්ව උද්‍යාන
  Read More>>