යාළුවන් කම්පනයට පත් කළ පස්වැනියා උදය දිනේෂ් ඉතිරි කළ මතකය

Sunday, April 05, 2020 0 Comments

යේ අරලංගවිල විජයබාපුර ආදාහනාගාරයෙදි කොරෝනා ආසාදනය වී මියගිය පස්වැනියා වූ 44 වියැති උදය දිනේෂ්ගේ අවසන් කටයුතු සිදු විය. මිය ගිය උදය ඉතාලියේ තනිව රැකියාව කරමින් සිටි අයෙකු වන අතර බිරිය හා දරු දෙන්නා සිටියේ
  Read More>>