නිරෝධායනය වන අය වීඩියෝ කර පෙන්වීම තහනම් කෙරේ

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments

ලංකාවේ ඇතැම් විද්‍යුත් මාධ්‍ය මගින් පසුගිය දිනවල නාවික හමුදාවේ කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ආගිය තැන්වල සීසීටීවී දර්ශන පෙන්වූ සිද්ධිය මෙන්ම නිරෝධායනය වන ඇතැම් අයගේ නිවෙස් පෙන්වමින් රෝගීන්ගේ හා රෝගී සැක පුද්ගලයින්ගේ පුද්ගලිකත්වය දැඩි ලෙස උල්ලංඝනය කළ අයුරු විවේචනයට ලක්ව තිබේ. මෙම පසුබිම තුළ
  Read More>>