කිම් ජොන් උන් දුම්රිය මැදිරියක් තුළ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවාලු

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments


උතුරු කොරියාවේ නායක කිම් ජොන් උන් මේ වන විටත් ජීවිතක්ෂයට පත් වී හෝ අසාධ්‍ය ලෙස රෝගාතුර වී ඇතැයි ඇතැම් බටහිර මාධ්‍ය සහ දකුණු කොරියානු ඔත්තු සේවා විශ්වාසය පළ කර තිබේ.
තම අසල්වැසියා සහ දිගුකාලීන සගයකු වන උතුරු කොරියාවට
  Read More>>