නිරෝධායනයෙන් පසු කොරෝනා හැදුණ පුද්ගලයා නිසා මාතර මලිදුව ගම්මානය හුදෙකලා කරයි

Sunday, April 05, 2020 0 Comments

 මාතර අකුරැස්ස ,මලිදුව  කොහු ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොරෝනා ආසාදිතයකු  අද (05) හඳුනාගන්නා ලදි.
විදෙස් ගතවීමෙන් පසු නිරෝධායනයට යොමුවී සිටි
  Read More>>