කොරෝනාවෙන් චීන්නු ගොඩ ගියේ කොහොමද?

Sunday, April 12, 2020 0 Comments

මීට මාසයකට පෙර කොරෝනා ගැන කියද්දී කවුරුත් වැඩිපුර කතා කළේ චීනයේ වුහාන් ගැන පමණකි. දැන් එවැනි කතාවක් නැත.චීනයට ඔයිට වඩා හානියක් කොරෝනා නිසා වුණාට සංඛ්‍යාන දත්ත පෙන්නුවේ අඩුවෙන් බව ඇතැම් තැනක කියැවුණි. කෙසේ වෙතත් එරටේ මෙම රෝගය දැන් පාලනය වී ඇති බව නම් ඇත්තකි.චීන්නු කොරෝනාව පාලනය කර ගත්තේ
  Read More>>