කොරෝනා නිසා අද රාත්‍රියේ නෙළුම් කුළුණ රතු පාට වෙයි

Saturday, April 11, 2020 0 Comments

අද සන්ධ්‍යාවේ 6.45 ට නෙලුම් කුළුණ රතු පැහැයෙන් ආලෝකමත් කරන්නට නියමිත බව වාර්තාවේ.
  Read More>>