සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පාසල් ප්‍රතිඵල ලේඛන ඔන්ලයින් ක්‍රමයට

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments


මේ දක්වා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට නිකුත් කරන ලද්දේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News