ජනතාව නොමග යවන ප්‍රකාශ වලට නොරැවටී ගෙවතුවගාවේ යෙදෙන්න

Monday, April 27, 2020 0 Comments

සෞභාග්‍යා ගෙවත්ත වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී විවිධ ප්‍රකාශ මඟින් ජනතාව නොමග යැවීම කණගාටුවට කරුණක් බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

  Read More>>