මොණරාගල ප්‍රථම කොරෝනා රෝගියා ඇසුරු කළ අය නිවාස තුළම නිරෝධායනයට

Sunday, April 26, 2020 0 Comments

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම කොරෝනා රෝගියා ඊයේ (25) සෙවනගල සමගිපුර නෙළුම් සිරි ගම ප්‍රදේශයෙන් හමු වී තිබෙනවා.

  Read More>>