රටට සෙත් පතා ජනපති සහභාගීත්වයෙන් කතරගම පුදබිමේ පිරිත් දේශනයක්

Sunday, April 26, 2020 0 Comments

ජනතාවට සහ රටට සෙත් පතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනයක් ඓතිහාසික කතරගම පුදබිමේ දී ඊයේ (25) රාත්‍රී පැවැත්විණි. එහි ඡායාරූප එකතුව මෙතැනින්