හැඳුනුම්පත් අංක නීතිය අදාළ ඇඳිරි නීතිය නැතිනම් විතරලු

Sunday, April 26, 2020 0 Comments


පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනාරත්න මහතා ඊයේ රජය හඳුන්වාදුන් හැඳුනුම්පතේ අංකය උපයෝගි කර ගනිමින් නිවසින් බැහැරට යාමට ලබාදී ඇති අවසරය
  Read More>>