📷 පස්වැනියාගේ අවසන් කටයුතු

Saturday, April 04, 2020 0 Comments

කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් මියගිය පස්වැනි පුද්ගලයාගේ අදාහන කටයුතු හමුදා හා පොලිස් අරක්ෂාව යටතේ අරලංගවිල විජයබාපුර ආදාහනාගාරයෙදි සිදුවූ අයුරු ඡායාරූප වල දැක්වේ.
මිය ගිය පුද්ගලයා අංක 813/02 ගැමුණු මාවත අතුරුගිරිය හෝමාගම ප‍්‍රදේශයේ
  Read More>>