කඩිනම් කරන බලපෑම් අදහස් වලට හිස නොනමමි - මැකොගෙන් ෆේස් බුක් සටහනක්

Monday, April 20, 2020 0 Comments

ද සවස මැතිවරණ කොමිසම සමග කොවිඩ් මර්දන කණ්ඩායම පවත්වන සාකච්ඡාවෙන් පසු මෙවර මහමැතිවරණය පවත්වන ස්ථිර දිනයක් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි පළව තිබේ.
සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය දින නියමයක් නැතිව මැතිවරණය කල් තැබීම ගැන අප්‍රසාදය පළකරමින් මීට දින කිහිපයකට පෙර අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ලිපියක්
  Read More>>