හුබෙයි වෙතින් ලොම්බාර්ඩියට ගොස් නිව්යෝර්ක් වනසන කොරෝනාව

Sunday, April 12, 2020 0 Comments

කොරෝනා මරණ වලින් ඉතාලිය (19468) අභිබවා ඇමරිකාව (20580) දැන් පෙරමුණට පත්ව තිබේ.
කොරෝනා වසංගතය දැඩි ලෙස පැතිරුණ චීනයේ හුබෙයි පළාතින් පසු වැඩිදෙනා කථා කළේ ඉතාලියේ ලොම්බාර්ඩිය ගැනයි. අනතුරුව දැන් කොරෝනාවෙන් දැඩිව බැටකන්නේ ඇමරිකාවයි. එහිත් නිව්යෝර්ක් ප්‍රාන්තයයි. නිව්යොර්කයේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ ආසාදිත හමුවීම් වැඩි බව දැක්වේ.
අවසන් යාවත්කාල කිරීම අනුව නිව්යෝර්කයේ පමණක් මරණ 8672 කි. ආසාදිතයින්

  Read More>>