බස් ආවොත් දුවවනවා අපිට බලෙන් දුවවන්න බෑ - ගැමුණු

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

ඇදිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමෙන් පසු බස් රථ ධාවනය සම්බන්ධයෙන් ලංගමය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ බස් රථ 5000 ක් සේවයේ යොදවන බවකි. මේ අතර පුද්ගලික බස් සංගම් අතර ප්‍රධාන සංගමය ලෙස සැලකෙන ලංකා
  Read More>>