📷 ඇඳිරි නීතිය අතරේ ජයන්ත රත්නායක සමුගෙන ගිය හැටි

Thursday, April 09, 2020 0 Comments

පසුගියදා දිවියෙන් සමුගත් සංගීතවේදී ජයන්ත රත්නායක මහතාගේ අවසන් කටයුතු ඊයේ (8) දහවල් තලාහේන ආදාහනාගාරයේදී සිදුවිය. රටේ බලපවත්වන ඇඳිරි නීතිය නිසා
  Read More>>