පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණෙට මැකො දවසක් කිව යුතුයි - අගමැති මහින්දගෙන් ලියුමක්

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස් වසංගතය ඇමරිකාව, ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය වැනි රටවලට බලපෑවේ එම රටවල් කාලයක් මුළුල්ලේ වේගවත් ආර්ථික වර්ධනයක් සාක්ෂාත් කරගෙන, ශක්තිමත්ව සිටි අවස්ථාවකය. නමුත් ලංකාවට මේ උවදුරට මුහුණ දීමට සිදුවූයේ දරුණු ආර්ථික කඩාවැටීමක් මධ්‍යයේය. 2015 සිට 2019 දක්වා සිදු වූ අවපාලනය නිසා අපේ ණය බර 71% කින් වැඩි විය.  රුපියලේ අගය 30% කින් කඩා වැටුණි.  ආර්ථික
  Read More>>