පොලිසිය හොය හොයා සිටි රවී කොරෝනා නිසා උපදේශකයෙක් වෙලා (බ්‍රහස් කාටූන්)

Thursday, April 30, 2020 0 Comments


  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News