ඇඳිරි නීතිය හෙට (30) රෑ සිට සඳුදා (4) උදේ දක්වා දිවයින පුරා (නවතම නීවේදනය)

Wednesday, April 29, 2020 0 Comments


හෙට (30) රාත්‍රී සිට ලබන සඳුදා (4) උදේ දක්වා දිවයිනටම බලපවත්වන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව රජය නිකුත් කළ නවතම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News