වරකාපොළින් හඳුනාගත් කෙරෝනා ආසාදිතයා කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ සේවිකාවගේ නිවසේ අයෙක්

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments

යේ සවස වරකාපොළ ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගත් කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයා, මීට පෙර වෛරසය ආසාදනය වූ කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ පවිත්‍ර සේවිකාව නවාතැන් ගෙන සිටි නිවසේ
  Read More>>