රාජගිරිය, අයිකොනික් සිටි සංගීතෙට භාතිය සංතුෂ් ඇවිත්

Monday, April 06, 2020 0 Comments


කොවිඩ් - 19 වෛරසය පැතිර යාම වැළැක්වීමේ අරමුණින් රජය විසින් දිවයින පුරා පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් නිවාස වලට සීමා වී සිටින සිවිල් වැසියන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින්
  Read More>>